Se medlemsfordeler

MOTORSYKKELVEDLIKEHOLD

MOTORSYKKELVEDLIKEHOLD

MOTORSYKKELVEDLIKEHOLD: HOLDE DIN MOTORSYKKEL I GOD STAND​

Motorsykkelvedlikehold: Holde din motorsykkel i god stand

Vedlikehold av motorsykkelen din er avgjørende for å sikre at den fungerer optimalt og varer lenge. Enten du er en erfaren motorsyklist eller en nybegynner, kan det være utfordrende å vite hvor du skal begynne når det gjelder å vedlikeholde motorsykkelen din. På denne nettsiden vil du lære om noen grunnleggende trinn for å holde din motorsykkel i god stand.

Medlemstilbud

Som medlem av Motorsykkelsiden.no får du rabatt på vedlikeholdsprodukter fra AGM.

Vedlikehold av sykkelen handler ikke kun om estetikk, men er også essensielt for å sikre at sykkelen forblir trygg og funksjonell over lengre tid.

Positions

innhold

Sem faucibus volutpat bibendum amet mattis lectus tristique sagittis non amet. Velit integer sollicitu lacus qua dictumst lorem

Generelle vedlikeholdsrutiner

Hvorfor hjelm er så viktig Hva slags hjelm bør du bruke Hva du bør se etter når du velger hjelm

Vedlikehold av motor

Hvorfor annet sikkerhetsutstyr er viktig Hva slags utstyr bør du bruke Hva du bør se etter når du velger utstyr

Vedlikehold av drivverk

Hvorfor synlighet er viktig Hva slags klær og utstyr kan gjøre deg mer synlig Hva du bør se etter når du velger synlighetsutstyr

Vedlikehold av dekk

Hvordan været kan påvirke kjøringen Hva slags forholdsregler bør du ta i forskjellige værforhold Hva du bør gjøre hvis du blir overrasket av værforholdene

Feilsøking

Hva slags distraksjoner bør du unngå Hvorfor det er viktig å holde fokus på veien Hva du kan gjøre hvis du må bruke telefonen eller andre distraksjoner

Tips for langsiktig vedlikehold

Hva betyr det å kjøre med forsiktighet Hvordan tilpasse farten etter forholdene på veien Hvordan være oppmerksom på trafikken og andre farer på veien

Vedlikeholdstips #1

GENERELLE VEDLIKEHOLDSRUTINER​

Hvis du eier en motorsykkel, er det viktig å sørge for at den er vedlikeholdt riktig for å forlenge dens levetid og sikre at den fungerer optimalt. Mens noen oppgaver krever at du tar motorsykkelen til en autorisert verksted, kan andre vedlikeholdsrutiner gjøres hjemme av deg selv. I denne artikkelen vil vi dekke noen generelle vedlikeholdsrutiner som du kan gjøre selv, inkludert hvordan du holder motorsykkelen ren, sjekker oljenivået og bytter olje, og kontrollerer luftfilteret og bremsene.

Hold motorsykkelen ren:

En av de enkleste og mest grunnleggende tingene du kan gjøre for å vedlikeholde motorsykkelen din, er å holde den ren. Motorsykkelen din vil se og føles bedre når den er ren, og å fjerne skitt og smuss fra motorsykkelen kan også hjelpe deg med å oppdage eventuelle problemer tidligere. Sørg for å rengjøre motorsykkelen regelmessig, spesielt hvis du har kjørt i støvete eller skitne forhold. Bruk en mild såpe og vann for å rengjøre rammen og kroppen, ved bruk av høytrykksspyler må dette gjøres med forsiktighet da dette kan skade elektriske komponenter og andre sensitive deler av motorsykkelen. Vi anbefaler at du er forsiktig ved bruk av høytrykkspyler, det kan skade elektriske komponenter.

Sjekk oljenivået og bytt olje:

Å sjekke oljenivået og bytte olje er viktig for å holde motoren i god stand. Oljen er ansvarlig for å smøre motoren, redusere friksjon og beskytte motoren mot slitasje og skader. Sjekk oljenivået minst en gang i måneden, og bytt olje i henhold til produsentens anbefalte intervaller. Følg alltid instruksjonene i bruksanvisningen og bruk riktig type olje.

Kontroller luftfilteret:

Luftfilteret er ansvarlig for å holde skitt og støv borte fra motoren. Hvis luftfilteret er skittent eller blokkert, kan det redusere motorens effektivitet og ytelse. Sjekk luftfilteret regelmessig, og rengjør eller bytt det hvis det er skittent. Følg instruksjonene i bruksanvisningen for å fjerne og installere luftfilteret.

Kontroller bremsene:

Bremsene er en av de viktigste delene av motorsykkelen din når det gjelder sikkerhet. Sjekk bremsene regelmessig for slitasje eller skade, og bytt bremseklossene når det er nødvendig. Sørg for at bremsene fungerer som de skal før du begynner å kjøre, og juster eller bytt ut delene hvis det er nødvendig.

Konklusjon

Å ta vare på motorsykkelen din og utføre regelmessig vedlikehold vil ikke bare forlenge levetiden til sykkelen, men også sikre en bedre og mer trygg kjøreopplevelse. Gjennom å følge disse generelle vedlikeholdsrutinene, vedlikehold av motoren, drivverket og dekkene, samt å lære seg feilsøkingsferdigheter, vil du kunne holde sykkelen i god stand og unngå uforutsette problemer på veien. Selv om vedlikehold kan være tidkrevende og kostbart, vil det være vel verdt det i det lange løp. Så, sørg for å ta godt vare på din elskede motorsykkel og fortsett å nyt turen på veien!

VEDLIKEHOLDSTIPS #2

VEDLIKEHOLD AV MOTOR​

En motorsykkel er en finansiell investering og et verdifullt kjøretøy for mange eiere. Det er viktig å holde motorsykkelen i god stand for å opprettholde sikkerheten og ytelsen til sykkelen din. En av de viktigste komponentene i motorsykkelen din er motoren, og derfor er det avgjørende å gi den riktig vedlikehold. Her er noen tips for å holde motoren i god stand og forlenge levetiden til motorsykkelen din.

Slik vedlikeholder du motoren på motorsykkelen din:
 1. Sjekk oljenivået og bytt oljen regelmessig: Oljenivået på motorsykkelen din bør sjekkes regelmessig for å sikre at motoren fungerer jevnt og effektivt. Oljenivået bør alltid være mellom minimum og maksimum markørene på oljestikken. Oljen skal også byttes regelmessig for å fjerne forurensninger og sikre at motoren kjører jevnt. Det anbefales å bytte oljen hver 5000 km, eller i henhold til produsentens anbefalinger.

 2. Sjekk og juster ventilene: Ventilene i motoren på motorsykkelen din kan bli slitt eller justeringene kan endres over tid. Sjekk ventilene jevnlig og juster dem etter behov for å sikre at motoren fungerer optimalt. Følg produsentens instruksjoner for å sjekke og justere ventilene.

 3. Inspeksjon av drivstoffsystemet: Drivstoffsystemet på motorsykkelen din bør inspiseres jevnlig for å sikre at det fungerer korrekt og at det ikke er noen lekkasjer. Sjekk bensintanken, slanger, filter og karburator for eventuelle tegn på skade eller slitasje. Bytt ut deler som trenger det.

 4. Sjekk tennpluggene: Tennpluggene i motoren din kan også bli slitt og må kanskje byttes. Sjekk tennpluggene jevnlig for å sikre at de fungerer ordentlig og bytt dem ut hvis nødvendig.

Konklusjon:

Vedlikehold av motoren på motorsykkelen din er viktig for å sikre at sykkelen kjører jevnt og effektivt. Følg disse enkle tipsene for å holde motoren i god stand, sjekk regelmessig og gjør vedlikehold som trengs. Dette vil hjelpe deg med å forlenge levetiden til motorsykkelen din og holde deg trygg på veien.

VEDLIKEHOLDSTIPS #3

VEDLIKEHOLD AV DRIVVERK​

Drivverket på en motorsykkel er en av de viktigste delene av sykkelen. Det omfatter kjede, drev og drivaksel, og det er avgjørende at det vedlikeholdes regelmessig for å sikre at sykkelen din fungerer på best mulig måte. I denne artikkelen vil vi gi deg noen enkle trinn som du kan følge for å vedlikeholde drivverket på din motorsykkel.

 1. Sjekk kjede og drev.
  Det første trinnet i å vedlikeholde drivverket på din motorsykkel er å sjekke kjede og drev. Dette bør gjøres jevnlig for å sikre at kjedet er stramt og at drevene ikke er slitte eller skadet. Hvis kjedet er for løst, kan det hoppe av drev eller kjedet kan falle av, og hvis drevene er slitte eller skadet, kan dette føre til at kjedet sklir av.
 2. Juster kjedet.
  Hvis kjedet er for løst, kan du justere det ved å løsne akselmutrene på bakhjulet og skyve hjulet bakover til kjedet er stramt. Sørg for å justere begge sider av hjulet likt, og stram deretter mutrene tilbake på plass.
 3. Sjekk og bytt ut kjedet.
  Hvis kjedet er for stramt eller har en skadet eller ødelagt del, kan det være nødvendig å bytte det ut. Du bør også sjekke kjedet for slitasje og bøying, og hvis du finner noen problemer, bør du bytte det ut.
 4. Sjekk drivstoffilteret.
  Det er også viktig å sjekke drivstoffilteret på motorsykkelen din regelmessig. Dette filteret fjerner urenheter fra drivstoffet og hindrer at de kommer inn i motoren, og hvis det blir tilstoppet, kan det føre til at motoren ikke fungerer på riktig måte. Sørg for å bytte ut drivstoffilteret hvis det er nødvendig.
 5. Bytt drev.
  Hvis drevene på motorsykkelen din er slitte eller skadet, må du bytte dem ut. Dette kan gjøres ved å fjerne mutrene som holder drevet på plass og deretter fjerne drevet fra akselen. Sett deretter det nye drevet på plass og stram mutrene.
Konklusjon:

Å vedlikeholde drivverket på motorsykkelen din er avgjørende for å holde den i god stand og for å unngå potensielle ulykker. Det er viktig å sjekke kjedet og drevene regelmessig, og å justere eller erstatte dem når det er nødvendig. Ved å følge disse enkle trinnene og vedlikeholdsoppgavene, vil du kunne forlenge levetiden til motorsykkelen din og holde den i god stand. Sørg også for å bruke riktig smøremiddel og vedlikeholdsutstyr, og sjekk alltid produsentens anbefalinger og serviceplan for motorsykkelen din.

VEDLIKEHOLDSTIPS #4

Vedlikehold av dekk

Dekkene på motorsykkelen din er det eneste punktet som er i direkte kontakt med veien, og derfor er det viktig å sørge for at de er i god stand. Godt vedlikehold av dekkene på din motorsykkel kan hjelpe deg med å opprettholde riktig grep og stabilitet på veien, samt forhindre potensielle ulykker. I denne artikkelen vil vi se på noen av de viktigste trinnene du kan ta for å vedlikeholde dekkene på din motorsykkel.

 1. Sjekk dekktrykket.
  Riktig dekktrykk er avgjørende for sikkerheten på veien. Sørg for å sjekke dekktrykket på motorsykkelen din minst en gang i måneden, eller oftere hvis du kjører mye. Du kan finne anbefalt dekktrykk i eierhåndboken eller på en etikett på motorsykkelrammen. Sørg for at dekktrykket er riktig, og juster det om nødvendig. Husk å også sjekke dekktrykket før du skal ut på en lengre tur.

 2. Inspiser dekkene for skader og slitasje.
  Du bør sjekke dekkene dine regelmessig for slitasje og skader. Kontroller mønsterdybden og slitebanene på dekkene, og se etter tegn på sprekker eller skader på dekkveggen. Hvis du oppdager noen skader eller slitasje, bør du erstatte dekkene umiddelbart.

 3. Bytt ut slitte dekk-
  Når mønsterdybden på dekkene når 1,6 mm, bør de byttes ut. De fleste dekkprodusenter anbefaler faktisk å bytte dekkene når mønsterdybden når 3 mm. Sørg for å bytte ut slitte dekk så snart som mulig, da de kan påvirke veigrepet og føre til farlige situasjoner.

 4. Sørg for riktig lagring av dekkene.
  Hvis du planlegger å lagre motorsykkelen i lengre tid, bør du også ta hensyn til hvordan du lagrer dekkene. Dekk bør lagres på et tørt og kjølig sted, og unngå direkte sollys. De kan ligge pent i stabel. Det er viktig at de blir håndtert veldig forsiktig i kaldt vær.

Konklusjon:

Vedlikehold av dekkene på motorsykkelen er en viktig del av å holde sykkelen din trygg å kjøre. Å holde dekkene godt vedlikeholdt kan forhindre ulykker og forlenge levetiden til dekkene. Det er viktig å sjekke dekktrykket regelmessig, inspisere dekkene for slitasje og skader, og bytte ut slitte dekk i tide. Hvis du følger disse enkle vedlikeholdsrådene, vil du kunne opprettholde en trygg og pålitelig motorsykkel som gir deg glede og frihet på veien.

VEDLIKEHOLDSTIPS #5

Feilsøking

Selv om motorsykler vanligvis er pålitelige kjøretøyer, kan de oppleve problemer fra tid til annen. Enten du opplever problemer med motoren, drivverket, bremsene eller noe annet, kan det være lurt å ha noen grunnleggende feilsøkingsteknikker under beltet. Her er en oversikt over noen vanlige problemer som kan oppstå på en motorsykkel og hvordan du kan løse dem.

Vanlige problemer og løsninger:
 1. Batteriproblemer: Hvis motorsykkelen ikke starter, kan det være at batteriet er dødt eller utladet. Prøv å lade opp batteriet eller bytt det ut hvis det er nødvendig.

 2. Tenningssystemproblemer: Hvis motorsykkelen starter, men motoren går ujevnt eller stopper, kan det være problemer med tenningssystemet. Sjekk tennpluggene og tenningsledningene for skade eller slitasje. Du kan også sjekke tenningsinnstillingene og justere dem om nødvendig.

 3. Overoppheting: Hvis motorsykkelen blir overopphetet, kan det være problemer med kjølesystemet. Sjekk at kjølevæskenivået er riktig, og at radiatoren og kjøleviftene fungerer som de skal.

 4. Ujevn giring: Hvis du har problemer med å skifte gir, kan det være at clutchkabelen trenger justering eller at girpedalen eller girspaken må justeres.

 5. Slitte bremser: Hvis bremsene føles svake eller ikke fungerer som de skal, kan det være at bremseklossene eller bremseskivene er slitt. Sjekk også bremsvæskenivået og bytt den ut om nødvendig.

 6. Motorsykkel lager rare lyder: Hvis motorsykkelen din lager rare lyder, kan det være et tegn på et problem. Det kan være et problem med ventiler, tennplugger, eller en annen del av motoren. Det kan også være et problem med kjeden eller drivverket.

Konklusjon:

Feilsøking på motorsykler kan være en utfordring, men med litt grunnleggende kunnskap og noen enkle verktøy kan du enkelt fikse mange av de vanlige problemene som kan oppstå. Hvis du ikke er komfortabel med å feilsøke selv, kan du alltid ta motorsykkelen til en profesjonell mekaniker for å få den sjekket og reparert.

VEDLIKEHOLDSTIPS #6

TIPS FOR LANGSIKTIG VEDLIKEHOLD​

Selv om det er viktig å utføre jevnlig vedlikehold på din motorsykkel for å holde den i god stand, er det også viktig å tenke på langsiktig vedlikehold. Dette inkluderer å gjøre tiltak for å hindre fremtidige problemer og forlenge levetiden til sykkelen. Her er 6 tips for langsiktig vedlikehold av din motorsykkel.

 1. Beskytt sykkelen fra vær og vind Været kan ha stor innvirkning på tilstanden til motorsykkelen din. Å utsette sykkelen for regn, snø eller sol over lang tid kan føre til rust, falming av lakk, og korrosjon. Derfor er det viktig å beskytte sykkelen din fra vær og vind ved å oppbevare den innendørs eller ved å dekke den med en mc-trekk når den er utendørs.

 2. Bruk riktig drivstoff Bruk alltid riktig drivstoff som anbefalt i eierens manual. Feil drivstoff kan føre til at motoren yter dårligere, og det kan også skade motoren og andre komponenter.

 3. Bytt ut væskene regelmessig Bytt olje, bremsevæske, girkassevæske, og andre væsker regelmessig i henhold til produsentens anbefalinger. Dette vil hjelpe til med å holde komponentene smurt og beskyttet.

 4. Sjekk batteriet regelmessig Batteriet er en av de mest sårbare delene på en motorsykkel, spesielt hvis den ikke blir brukt på en stund. Sørg for å sjekke batteriet regelmessig og lade det opp hvis det er nødvendig. Hvis batteriet er gammelt og svakt, kan det være lurt å erstatte det før det dør helt.

 5. Rengjør og smør kjede og drev. Kjede og tannhjul må smøres og rengjøres regelmessig for å forhindre slitasje og for å holde kjedet stramt. Rengjør kjede og tannhjul med en egnet rengjøringsmiddel og smør deretter med kjedespray eller annet smøremiddel.

 6. Skift ut slitte deler i tide Når deler slites ut, må de skiftes ut for å unngå større skader og økt slitasje på andre deler. Kontroller jevnlig alle deler av sykkelen for tegn på slitasje, og bytt ut deler når det er nødvendig.

Ved å følge disse tipsene for langsiktig vedlikehold, kan du holde motorsykkelen din i god stand og forlenge levetiden til sykkelen.

Oppsummering

Oppsummering

Ved å følge disse grunnleggende vedlikeholdstipsene, kan du sikre at din motorsykkel vil fungere optimalt og være pålitelig i lang tid. Sørg for å sjekke med produsentens anbefalinger og instruksjoner for å sikre at du utfører vedlikeholdet på riktig måte og til riktig tid. Med riktig vedlikehold vil din motorsykkel gi deg mange års glede og eventyr på veien.

509ced858beb034ac6f5d1150b041053
agm kvadrat-1960678736_scaled_320
granli
naf_logo_tekst
95e85a1b-0dc2-47c7-871b-d652a3b93585
supporter
Andrea Chantelle Jonasdal
100 kr rabatt

Velkomst tilbud

Bruk rabattkoden
“velkommen24”
ved innmelding.