Vilkår for medlemskap

 1. Avtalen
  Avtalen består av disse vilkårene, informasjonen som er oppgitt i betalingsløsningen, og eventuelle spesifikke avtaler. Ved eventuell motstrid mellom informasjonen, vil det som er spesifikt avtalt mellom partene ha forrang, med mindre det er i strid med ufravikelig lovgivning. Avtalen vil også bli utfylt av gjeldende lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom organisasjonen og forbrukere.

 2. Partene
  Motorsykkelsiden.no driftes av Motorsykkelsiden AS, org.nr. 932 351 218, med adresse 2208 Kongsvinger, post@motorsykkelsiden.no

Kunder refererer til de som utfører betalinger, legger inn bestillinger og bruker nettsiden, og vil i det følgende omtales som medlem/kunde.

 1. Medlemskap
  Medlemskapet vil være gyldig inntil det avsluttes. Medlemmet kan selv velge hvilket medlemskap de ønsker å kjøpe. Oppsigelse må skje på mine sider og må gjøres senest 1 måned før fornyelsen. Medlemskapet vil vare i ett år fra tegningsdato. Medlemskapet løper automatisk videre inntil det blir avsluttet, dersom det ikke stoppes.
  – Medlemskapet er en årlig avgift som gir tilgang til nettsiden og dens medlemsfordeler –

 2. Kontingent
  Kontingenten fastsettes av Motorsykkelsiden AS. Oppsigelse av medlemskapet til siden gjøres ved å gå inn på mine sider og stoppe medlemskapet.

 3. Levering
  Etter at betalingen er gjennomført, vil medlemmet motta en bekreftelse og kvittering på den registrerte e-postadressen. Levering anses som fullført så snart betalingen er gjennomført, og medlemmet vil da få tilgang til alle medlemsfordeler.

 4. Ansvar for medlemskap
  Medlemmet har ansvaret for å håndtere endringer knyttet til medlemskapet. Endringer kan utføres av medlemmet selv via innstillinger. Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon.

 5. Kommunikasjon via e-post

  Informasjonsdeling med Medlemmer
  Motorsykkelsiden.no prioriterer effektiv og direkte kommunikasjon med våre medlemmer. Derfor bruker vi e-post som hovedkanal for å sende viktig informasjon og oppdateringer. Alle medlemmer vil motta denne kommunikasjonen på den e-postadressen som er registrert i deres medlemsprofil. Vi oppfordrer våre medlemmer til å sørge for at de har oppgitt en gyldig e-postadresse og jevnlig sjekke sin innboks for oppdateringer og viktige meldinger fra oss.

  Samarbeid med Partnere
  I tillegg inngår Motorsykkelsiden.no samarbeid med nøye utvalgte partnere som kan tilby relevante nyheter og tilbud til våre medlemmer. Disse partnerne kan, med jevne mellomrom, sende ut e-poster direkte til våre medlemmers registrerte e-postadresser. Vi forsikrer våre medlemmer om at alle våre partnere er valgt ut med hensyn til relevans og kvalitet, og at de opererer i tråd med våre standarder for personvern og kommunikasjon.

  Avmelding
  For de medlemmene som ønsker det, tilbyr vi en enkel avmeldingsfunksjon. Dette betyr at du når som helst kan velge å ikke motta ytterligere kommunikasjon fra våre samarbeidspartnere. Lenken for avmelding finnes i bunnen av hver e-post sendt fra våre partnere. Det er viktig for oss at våre medlemmer har full kontroll over hvilken informasjon de mottar.

 6. Angrefrist
  Ved registrering av medlemskap har medlemmet en angrefrist på 24 timer. For ytterligere vilkår henvises det til angrefristloven § 22 n.

 7. Forsikring
  Motorsykkelsiden.no er ikke ansvarlig som selger av forsikring ved samarbeid med leverandører av forsikring.

 8. Betaling
  Vi benytter Vipps og Stripe som betalingsløsning for våre medlemskap.

  Hvis automatisk fornyelse av medlemskapet er aktivert, men betalingen for den nye kontingentperioden ikke kan gjennomføres, vil Motorsykkelsiden AS sende en faktura via e-post for den kommende perioden.

 9. Oppsigelse
  Ved oppsigelse av medlemskap eller forsikring refunderes ikke innbetalt kontingent eller premie.

 10. Varighet på medlemskap
  Medlemskapet gjelder i 1 år fra tegningsdato, med mindre annet er oppgitt.

 11. Priser
  Medlemskapsprisene på Motorsykkelsiden ikke belagt med merverdiavgift (MVA), da vi ennå ikke er registrert for moms. Motorsykkelsiden AS kommer til å bli registrert med MVA da vi når kravet, så de første kontigentene vil være uten moms. Men vi blir momsregistrert i fremtiden, og da vil medlemskapsprisene inkludere den påkrevde merverdiavgiften. 

  Vi forplikter oss til å gi beskjed om eventuelle prisendringer på medlemskapene før de trer i kraft. Dette så våre medlemmer kan forberede seg på denne justeringen i prissettingen.

 12. Støtte
  Motorsykkelsiden forplikter seg til å bidra med en prosentandel av hver medlemskontingent til veldedige formål. Vårt engasjement for å støtte gode formål vil alltid opprettholdes, men styret forbeholder seg retten til å justere den prosentvise andelen dersom det anses nødvendig. Dette gjør vi for å sikre at vår støtte til veldedige formål forblir effektiv og tilpasset organisasjonens behov og målsettinger.

 13. Andre rettigheter
  Styret bak Motorsykkelsiden.no forbeholder seg retten til å ikke godkjenne personer eller bedrifter som anses å kunne skade organisasjonen eller bransjen. I slike tilfeller vil ikke rabatten gjelde hos noen av Motorsykkelsiden.no’s samarbeidspartnere.

 14. Kontakt og support
  Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på post@motorsykkelsiden.no.

 15. Konfliktløsning
  Klager skal rettes til Motorsykkelsiden.no innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis en minnelig løsning ikke oppnås, kan medlemmet kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 16. Endringer i Vilkår og Betingelser
  Motorsykkelsiden forbeholder seg retten til å foreta endringer i våre vilkår og betingelser etter behov. Slike endringer kan gjøres for å reflektere utviklingen i vår tjeneste, endringer i lovverket, eller for å adressere nye utfordringer og muligheter. Vi anbefaler våre medlemmer å jevnlig gjennomgå disse vilkårene for å holde seg oppdaterte.

  Se neste side for å lese mer om personvern.
Andrea Chantelle Jonasdal
100 kr rabatt

Velkomst tilbud

Bruk rabattkoden
“velkommen24”
ved innmelding.